Ông Võ Văn Thưởng

Satavi 28/2/2023
Ông Võ Văn Thưởng

Sáng 2/3, Quốc hội thông qua nghị quyết bầu ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, giữ chức Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026.

Nghị quyết bầu Chủ tịch nước được Quốc hội thông qua với 487/488 đại biểu tán thành. Nghi thức tuyên thệ của tân Chủ tịch nước bắt đầu lúc 10h.

Ông Võ Văn Thưởng trong trang phục vest xanh đen, cà vạt đỏ, bước lên bục, tay trái đặt trên Hiến pháp, tay phải giơ cao, tuyên thệ: "Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội và đồng bào cử tri cả nước, tôi - Chủ tịch nước nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, xin tuyên thệ: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, nỗ lực công tác để hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó".