Satavi®-123

CHẤT CHỐNG THẤM POLYME-XIMANG

STIKA®-038A

STIKA®-038A: là chất chống thấm thẩm thấu Nano hình thành từ Silane/Siloxane và có thể hòa tan trong dung môi hữu cơ, sản phẩm được phát triển dựa trên công nghệ tiên tiến của Germany