Satavi® 1818

Satavi® 1818: Được sản xuất từ nhựa Acrylic nguyên chất một thành phần có màu trong suốt