Satavi® Primer 01

Satavi® Primer 01 là lớp lót gốc Acrylic một thành phần có màu trong suốt